Poděkování HZS JČK

PODĚKOVÁNÍ HASIČSKÉMU ZÁCHRANNÉMU SBORU JIHOČESKÉHO KRAJE

Sbor dobrovolných hasičů Jílovice děkuje p. plk. Ing. Lubomíru Burešovi řediteli a celému vedení HZS JčK za přeřazení automobilové stříkačky Liaz 101 CAS K 25 ze stanice profesionálních hasičů Strakonice, kterým samozřejmě děkujeme. Poděkování patří i našemu vedení Obce Jílovice pí. starostce Věře Jindrové a p. Ing. Jiřímu Witzánymu místostarostovi, kteří se na získání Liazky podíleli.

LiazDěkujeme Petru Stráskému zástupci velitele SDH, Petru Žemličkovi a dalším členům SDH Jílovice za vytvoření projektu, který běžel 2 roky a velice přispěl k získání „Liazky“. Tento hasičský automobil jsme přivezli 6. Května 2014.

Prezentace projektu >>

Napsat komentář