Zásahové družstvo SDH Jílovice spadá do kategorie JPOIII

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jílovice má 21 členů

Zásahové družstvo JSDHStráský Petr: velitel SDH Jílovice, velitel JPOIII, hasič, řidič, strojník, nositel dýchací techniky, obsluha motorové pily

Měchura Ondřej: hasič, zástupce velitele SDH Jílovice, velitel zásahového družstva, nositel dýchací techniky

Stráský Martin:  hasič, velitel zásahového družstva, nositel dýchací techniky, obsluha motorové pily

Řežáb Milan: velitel zásahového družstva, řidič, nositel dýchací techniky, obsluha motorové pily

Kápl Martin: hasič, strojník, strojní technik, řidič, obsluha motorové pily

Witzany Jiří:  hasič,strojník a řidič

Witzany Josef: hasič, strojník a řidič

Stráský Zdeněk: hasič, strojník a řidič

Brůžek Petr: hasič, strojník a řidič

Kocina Václav: hasič, strojník, řidič, obsluha motorové pily

Vavro Tibor: hasič, strojník a řidič

Květoň Viktor: hasič, strojník a řidič

Valha Miroslav: hasič, strojník, řidič

Kápl František: hasič, řidič

Řežáb Martin: hasič, nositel dýchací techniky

Kysela Jiří: hasič, nositel dýchací techniky, obsluha motorové pily

Kysela Zdeněk: hasič, obsluha motorové pily

Kysela Lukáš: hasič, řidič, obsluha motorové pily, nositel dýchací techniky

Havelka Josef: hasič, nositel dýchací techniky

Slonek Jiří: hasič, nositel dýchací techniky

Kupeček Zbyněk: hasič, řidič, nositel dýchací techniky

Členská základna SDH >>