Činnost dětí SDH – 1. pololetí 2018

Po jarních schůzkách a nácvicích jsme se velice dobře umístili na obvodovém kole, které se konalo 17. května v Horní Stropnici. Soutěže jsme se zúčastnili se třemi družstvy. My je pracovně nazýváme starší, mladší a malinký. Dvě družstva, starší a mladší, se umístily na postupových místech. Mně nezbývá jen chválit a chválit.

Na Okresním kole ve Zlivi, které se konalo 26.5.2018 jsme se umístili stejně jako v loňském roce. Mladší byly devátí a starší se umístili na 13. místě. Ale již na první pohled bylo vidět, že děti už nebyly tak vyjevení a roztěkaní. Například „Požární útok CTIF“ loni děti ani nedokončily a dnes v této nelehké, německé disciplíně obsadily sedmé pořadí. Samozřejmě máme ještě mnoho co pilovat a dohánět.

9. června jsme s dětmi uspořádali na hřišti u vodárny „Dětský hasičský den“ pro veřejnost. Po splnění úkolů si každý malý účastník odnesl malou sladkou odměnu, kterou připravila pro děti obec. Tímto nám hasičům zábava neskončila, my jsme nocovali pod pergolou. Nechybělo opékání buřtů, noční hra a stezka odvahy.

Na závěr bych chtěla poděkovat naší obci za podporu, všem rodičům a dobrovolníkům co nám pomáhají a dětem popřát hezké prázdniny plné dobrodružství a zážitků.

Helena Kyselová – vedoucí mladých hasičů