Haló, haló, haló!!! Hlášení ze stanice „Mladých hasičů Jílovice“

Mladí hasiči,

Oznamujeme všem příznivcům hasičského sportu, že jsme tuto sezónu ukončili se skvělými výsledky.

« z 13 »

Už na jaře posílila základna vedoucích o jednu pohodovou kolegyni. Katka Oppolzerová je nový proškolený vedoucí mladých hasičů a je to člověk na svém místě.

Jarní počasí bylo opravdu aprílové a my jsme měnili schůzky podle něj. I tak jsme všechno zvládli a v našich provizorních podmínkách vše nacvičili.

V neděli 14. května jsme se vydali do sousední vesnice na soutěž. I když jsem slibovala, že do Třebče dojedeme na kole, nakonec jsme se stejně svezli hasičským autem. Štafety jsme zaběhli průměrně, ale součet bodů nás všechny moc překvapil. Mladší byli první a starší druzí, to znamená, že obě družstva postoupila na okres. Třebečským jsme vypomáhali s technickým zabezpečením soutěže a řízečky z jílovické jídelny byly opět bezkonkurenční.

Místo užívání sluníčka jsme museli nastudovat a nazkoušet úplně nám neznámou štafetu, která je povinná pro starší kategorii na okresním kole. To byl oříšek.

Nicméně v sobotu 27. května už v sedm ráno jsme vyjížděli – směr Zliv. Na okresním kole děti musí obstát při všech štafetách: 4×60, štafeta CTIF, štafeta požárních dvojic, požární útok a závod požární všestrannosti. Starší mají navíc útok CTIF. Ve Zlivi se umístili mladší na 9. místě a starší byli 13. Není to oslňující výsledek, ale my musíme děti pochválit, protože dostat se na okresní kolo je veliký úspěch.

Děkujeme za pozornost, konec hlášení.

Poděkování:

Velký dík patří našim Mladým hasičům, za skvělé výsledky, týmového ducha, skvělou partu a za to, že to s námi dospěláky vydrží. Vedoucím za trpělivost a pevné nervy. Rodičům a příznivcům za morální podporu na soutěžích. Šalmanovickým hasičům za půjčení transportéru a řidičům za odpovědný doprovod.

Vedoucí MH Jílovice Pepík, Helena a Katka