Dětská hasičská soutěž 2014

Dne 18. října 2014 pořádal Jílovický hasičský sbor dětskou hasičskou soutěž – podzimní kolo. Celá akce se konala pod pergolou na hřišti u vodárny a počasí nám přálo. Již od brzkého rána svítilo sluníčko.
V 8,30 začaly přijíždět autobusy a auta na provizorní parkoviště. Ve čtvrt na deset byl odpískán nástup pro cca 110 nedočkavých dětí.
O čtvrt hodiny později se na start postavila první hlídka a další nastupovaly v pětiminutových intervalech. Nejdříve běželi starší žáci 11-15 let a pak mladší žáci 6-11 let. Celkem proběhlo 22 hlídek. Trasa měřila necelé 2 km a byla vedena kolem Vacků, přes louku, kolem lesa, na lesní cestu ke hřbitovu, kolem hřbitova a po asfaltové silnici ke hřišti. Na startující čekalo šest stanovišť: střelba, topografie, požární ochrana, uzlování, překonání překážky a zdravověda.
Pro soutěžící a celý štáb bylo zajištěno občerstvení, o které se nám postarala paní Vitoušková.
Na závěrečném nástupu ve 12,30 byly předány diplomy a sladké odměny, které pro děti zakoupil obecní úřad.
Za Jílovický sbor soutěžilo družstvo starších žáků a mladších žáků. Starší obsadili čtvrté místo a mladší zabodovali a skončili první. Podzimní kolo je pouze jedna část z celé hry „Plamen“ a záleží na dětech a vedoucích jestli tak pěkná umístění potvrdí v jarním kole.

Při přípravě a organizaci celé soutěže se podílelo mnoho členů ze sboru a všem patří velký dík.

DSC01898
« z 180 »

Napsat komentář