Mladí hasiči novinky 2019

Mladí hasiči měli letošní sezónu dobře rozjetou. Z podzimní soutěže dobře nakročili na okresní kolo a naše plány nebyly zúžené pouze na tuto akci.

Již 6.4. jsme se zúčastnili dvoudenního školení vedoucích mladých hasičů ve Velkých Skalinách. Na školení jsme odjeli ve složení: já-Helena Kyselová, Kačka Oppolzerová, Pepa Witzany, nováček Jirka Slonek a rozhodčí Víťa Květoň. Já jsem se na školení moc „neohřála“. Před obědem jsem si udělala výlet do českobudějovické nemocnice s vyhozeným kolenem. Tím se moje aktivní činnost u mladých hasičů omezila pouze na pasivní komandování ostatních, a to já umím.

« z 3 »

Již 28.4. jsem pověřila tatínka Míru Valhu, zda by nedovezl a ohlídal již přihlášené děti na závod jednotlivců – „Zlivská stovka“.  Děti byly rozděleny podle věkových kategorií a dopadly následovně: Lucka Valhová byla šestá, Petra Panská čtvrtá a Tomáš Novotný obsadil první místo! Všem třem patří velká gratulace.

I přes chladné počasí nácvik na jarní kolo probíhal na hřišti u vodárny. Děti jsou v přírodě, na čerstvém vzduchu a nám se s nimi lépe pracuje. Jarní část hry Plamen se konala 18. května na Nových Hradech. My jsme se zúčastnili se třemi družstvy – jedno družstvo starších a dvě mladší. Děti soupeří v běhu požární všestrannosti a požárním útoku. A jak jsme předpokládali, tak se i stalo. Dvě družstva postoupila na okresní kolo.

Nácvik na okres je velice těžký, protože se běhají tři štafety z podzimního kola, běh požární všestrannosti a požární útok z jarní části soutěže. To vše se musí dětem osvěžit a znova nacvičit. Starší mají ještě jako bonus útok CTIF a to je složitá disciplína. Každé dítě je označené číslem 1-9 a musí vykonat předem daný úkol.

Okresní kolo se konalo 1. června ve Zlivi. My jsme se zúčastnili se dvěma družstvy, starší i mladší žáci. Umístění nebylo nejlepší, ale důležité je, že jsme tam postoupili a vše zdárně dokončili.

Pro náš sbor tato soutěž představovala ještě vetší přípravu než jen nácvik s dětmi. Již v pátek se devět členů přesunulo na zlivský stadion k potřebné pořadatelské přípravě na soutěž. V sobotu celý den byli k ruce rozhodčím, závodníkům a pořádajícímu zlivskému sboru.
Technická četa jmenovitě: Miroslav Valha st., Miroslav Valha ml., Viktor Květoň, Jakub Květoň, Josef Havelka ml., Lukáš a Vojtěch Kyselovi, Petr a Honza Janečkovi.