Pořízení Tatry 148 CAS 32

Od února roku 2014 jednal Stráský Petr zástupce velitele s Dobrovolnými hasiči města Bochov o koupi Tatry 148 CAS 32. V dubnu se vydali místostarosta obce a strojník v jedné osobě Witzány Jiří, strojník Brůžek Petr a Stráský Petr na obhlídku Tatry. Po zjištění technického stavu jsme se rozhodli, že projevíme vážný zájem o koupi.
Město Bochov vyhlásilo prodej obálkovou metodou, do které se přihlásila naše obec ve třetím kole. V červenci 2014 těsně před našim výročím 120. let založení sboru se pro Tatru vydal náš starosta SDH Witzany Josef st., strojníci Witzany Josef, Brůžek Petr a Kocina Václav. Chtěli bychom poděkovat všem lidem co se na tomto projektu podíleli a hlavně naší obci, která nám Tatru pořídila.

DSC02189

Napsat komentář